design_hu01.gif
menu_projekt_leiras.jpg
menu_kutatasi_iranyok.jpg
footer.jpg

Cím: H-1125 Budapest,
Vilma út 3.
Tel./Fax: (+36 1) 274 4127
E-mail: lico@mail.datanet.hu

design02.jpgdesign03.gif
Kutatási irányok

Alkalmazott kutatás-fejlesztési projekt

Kutatási részterületek:

1. Növénytani paraméterek meghatározása

1.1. A tartós, homogén zöldfelület kialakítása érdekében optimális kúszónövény-fajták, alfajok és változatok kiválasztása.
1.2. A gyökérzet optimális fejlődését biztosító űrtartalmú és morfológiájú tartályok meghatározása.
1.3. A növények öntözési, tápanyag-pótlási igényeinek behatárolása.

2. A gyökérzetnek és a táptalajnak helyet adó tartály-rendszer tervezése

2.1. A külső homlokzatra rögzítendő tartályok optimális anyagának meghatározása, gyártástechnológia,
2.2. Statikai tervezés, rögzítés-technológia

3. A homlokzat utólagos szigetelésének tervezése

3.1. A hőtechnikai és egyéb funkcióknak leginkább megfelelő utólagos szigetelési technológia meghatározása, méretezése.
3.2. A rendszer részét képező a tartályok külső szigetelésének meghatározása

4. A tartályokat vízzel és tápanyaggal ellátó öntözőrendszer tervezése és kialakítása

4.1. A víz- és tápanyag-utánpótlást - a homlokzat tájolásától függően - manuális vezérlés,
4.2. vagy szenzorokkal vezérelt automatika irányíthatja. Méretezés és számítások mindkét variációra
4.3. A homlokzatok mellett a lapostetőre telepített tetőkert is a rendszer részét képezi; ezzel kiegészített tervezés

5. Referencia-munkának megfelelő épületek, építmények kiválasztása

Mind funkcionális hatékonyságban példaértékű, mind városképi szempontból kiemelt jelentőségű objektum kiválasztása lenne célszerű. A projekt sikere érdekében komolyan megfontolandó, hogy a házgyári paneleken túlmenően magánberuházókat (szálloda, irodaház vagy ipari létesítmény tulajdonosait/üzemeltetőit) is sikerüljön bevonni.

6. A lehetséges finanszírozási technikák kidolgozása, a potenciális pénzügyi források, szakmai befektetők és ingatlanfejlesztők felkutatása

Az Európai Uniótól elnyerni remélt támogatások biztosítása érdekében szükségszerűnek látszik, hogy a felújításra kerülő lakótömbök, lakótelepek a jelenlegi szétaprózodott tulajdonosi szerkezetből közösségi (önkormányzati) tulajdonba kerüljenek. A mai tulajdonosok jogait lízingszerződéssel, örökös bérleti joggal vagy egyéb pénzügyi és jogi technikákkal célszerű biztosítani. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen önerőt és a szükséges előfinanszírozást a közreműködésbe bevonandó pénzintézetek adhatják. Amennyiben a felújítás bizonyos munkafázisainak végrahajtásához az épületek kiürítése válik célszeruvé, a lakók átmeneti elhelyezésére szolgáló "puffer" épületek létrehozása is szükségessé válik, ami természetesen a finanszírozási igényt is befolyásolja.

7. A pályázati dokumentáció(k) kidolgozása

Az idő és a fejlesztési profilhoz illeszkedő pályázati lehetőségek korlátozott volta miatt célszerunek látszik a fenti kutatási irányok támogatásához külön-külön is pályázatokat készíteni. A K+F szakasz remélt sikere esetén valószínűsíthető nagyméretű beruházási projektek jobb megalapozása érdekében ugyanakkor a közvetlen EU-támogatások megpályázása sem hagyható figyelmen kívül, különös tekintettel arra, hogy azt széles körű nemzetközi együttműködés is alátámaszthatja. Utóbbi célból célszerűnek tűnik a többi, hasonló fejlesztési problémákkal küszködő kelet-európai tagország illetékeseivel való kapcsolatfelvétel.

A projekt sikere szempontjából kulcskérdés, hogy azt az EU illetékes döntéshozói környezetvédelmi fejlesztésnek minősítik-e, ugyanis íly módon azt a legmagasabb, akár 90%-ig terjedő támogatási arányra méltónak találnák.


© 2005 Lico Bt.

Tiffany díszüvegekMédiaZöld homlokzat

www.kronart.hu - KronArt Design - weblapkészítés, reklámgrafika, programozás, dekoráció