design_hu01.gif
menu_projekt_leiras.jpg
menu_kutatasi_iranyok.jpg
footer.jpg

Cím: H-1125 Budapest,
Vilma út 3.
Tel./Fax: (+36 1) 274 4127
E-mail: lico@mail.datanet.hu

design02.jpgdesign03.gif
titlu01.jpg

ZÖLD HOMLOKZAT, AVAGY KÖRNYEZETBARÁT TÖMBHÁZ-REKONSTRUKCIÓ

A projektbe bekapcsolható szervezetek: magyarországi települési önkormányzat(ok), illetve az érdekeltségükbe tartozó gazdasági társaság(ok), közcélú fejlesztési társaság(ok)

A projekt címe: Ipari technológiával épült lakótelepek környezetbarát rehabilitációja

Az Európai Unió strukturális fejlesztési alapján belül megcélozható operatív programok:

a) Regionális Operatív Program / Település-rehabilitációs akciók

b) Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program / A megújuló energiahordozók felhasználásának növelése, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának növelése

c) Regionális Operatív Program / A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

A projekt megvalósulásának földrajzi helyszíne(i):

Azon egybefüggő lakótelepek vagy lakótelepi övezetek, amelynek tulajdonosai és/vagy kezelői érdekeltek az épületállomány komplex rehabilitációjában, a környezeti tényezők tartós javításában, valamint a lakónépesség átlagos társadalmi státus-színvonalának megtartásában, illetve emelésében.

A projekt megvalósításának főbb indokai:

Az ipari technológiával épült lakótelepek házai jelenleg rosszul szigeteltek, a téli időszakban energia-pazarló módon üzemeltethetők, nyáron a túlzott átmelegedés miatt sokszor szinte lakhatatlanok. A hatalmas, sivár betonfelületek a kedvezőtlen mikro-klimatikus hatások mellett az ott élők pszichés állapotát is negatív irányban befolyásolja. Az ottani környezet által nyújtott, a hazai átlagnál sokszor gyengébb életminőségi jellemzők miatt a lakótelep sokak számára eleve csak átmeneti otthont jelent, ahogy lehet, továbbállnak. Az elköltözők helyére sokszor alacsonyabb státusú társadalmi rétegek költöznek, akik esetleg kevésbé igényesek környezetükkel szemben. Fennáll a gettósodás, az "elszlömösödés" veszélye; a lakótelepek drasztikus fejlesztési beavatkozások nélkül a lecsúszott egzisztenciák, a kiskeresetűek és a nyugdíjasok gyűjtőhelyévé, komoly társadalmi feszültségek gócpontjává válhatnak. Azok, akik anyagi erő birtokában megtehetik, és - többnyire élő erdőből, mezőből kihasított telken épített - új házba költöznek, az ott drágán kialakított alapvető infrastruktúra használata mellett sokszor kénytelenek jelentős távolságokat utazni, hogy a korábban megszokott szolgáltatásokat is igénybe vegyék. Feltételezhető, hogy közülük sokan lemondanának a költözésről, ha a lakótelepi környezetbe az élő természet zöld homlokzatok és tetőkertek formájában beköltözne. A lakók az ablakok, balkonok mellé telepítendő - ugyancsak a központi öntözőrendszerre fűzött - edényekben saját maguk is telepíthetnek bizonyos növényeket, önálló "arculatot" adva az egyes homlokzatoknak. Az is feltételezhető továbbá, hogy a külső erőszakos behatásoktól védett, esztétikus zöldfelületek léte hozzájárul a lakóházak közötti - az erőszakos behatásoknak jobban kitett - "hagyományos" zöldfelületek állagának megóvásához, fejlesztéséhez.

A projekt célja, célcsoportja:

Az 1950-es és 80-as évek között épült lakótelepek több száz ezer lakásból álló ingatlanvagyont testesítenek meg hazánkban. Ezek többsége ma már nem képes a társadalmilag elvárt életminőséget biztosítani; teljeskörű rehabilitáció nélkül csak az elbontás lenne a járható - de a javasoltnak sokszorosába kerülő - alternatíva. A környezeti állapot markáns javítását is magába foglaló rehabilitáció elkerülhetővé teszi a drasztikus, drága és erős környezetkárosítással járó bontásokat, különösebb szociális beavatkozás nélkül hozzájárul az ott élő népesség összetételének javulásához. A házak élő homlokzatának és tetejének beültetése és ápolása a szükséges számú munkahely létrehozása mellett bizonyára sok lakónak teremt örömmel vállalható szabadidős tevékenységet.

A projekt megvalósításának várható, számszerusíthető eredményei:

Energiaracionalizálás: a zöld homlokzat és tető tovább javítja a homlokzat és a tető utólagos szigetelésének hatásfokát; (gépészeti felújítással, nyílászáró-cserével összekötve), ezáltal fűtési időszakban csökken az épület hőigénye, illetve nyári időszakban csökken az ugyancsak energiaigényes klimatizálás iránti - az utóbbi időben fokozatosan növekvő - igény.

Nép-egészségügy: a zöld homlokzat és tető jelentős mértékben javítja a mikro-klimatikus viszonyokat (magasabb páratartalom, a porszennyezés és a mérgező gázok nagy részének megkötése, javuló életminőség, lassuló népesség-migráció, stb.)

Munkaerő-piac: a kivitelezői munkákban, valamint a folyamatos fenntartásban közreműködő szervezetekben számos új munkahely jön létre

Kontakt: LICO Consulting
Sebő Gábor , projekt vezető
Tel.(este 8 után)/Fax: (+36 1) 274 4127 ill. (+36 1)munkaidőben 270-47-27
mobil: 06-20-544-9561
e-mail: sebo@lico-art.hu
Cím: 1125 Budapest, Vilma út 3.

Hasonló felfogású építészeti weblapok - külföldi érdekességekkel is - e témában: http://www.murvegetalpatrickblanc.com/mainfr.php, http://www.congoritme.net/projardinsverticals.htm, http://www.koos.hu/2008/01/08/vertical-garden-zold-homlokzat/

Fotók/photos: a magyar pavilon a `07-es Brüszeli Green Week-en/ Hungarian pavilion at the Green Week of Brussels in 2007 / Le Pavillon hongrois á Bruxelles

GREEN FACADE, GREEN WALL
a brief description of the new technology

The problem to be solved:
The applicated invention make the disharmony between built and natural environment possible to dissolve; will considerably improve the microclimatic characteristics of a housing area; reverse the negative environmental & social trends of the urbanisation processes.

The technology:
The innovative technology consists in modular tanks fixed to the facades of (big, mostly housing) building, filled with prepared soil, connected by an automatic or manually controled irrigation system (water & nutritives); this provides optimal conditions to grow creeper plants (e.g Hedera helix) permanently. The substance of the innovation is a new application of the already known horticultural irrigation system on buildings'facades. Due to the modular tank system fixed on the vertical walls, the plants covers uniformly the surfaces, independently from the ground's distance, shield from eventual damages.

Advantages:
The (natural) green facade & roof improve the efficiency of the walls'and roof's (supplementary) isolation, save energy consumption, may substitute the eventual installation of a climatisation system.

As a result of the higher vapor content, the neutralized poisonous gases and filtered dust from the air, the invention may considerably improve the microclimatic conditions. Due the improving life conditions, the negative trends of social migration into/from high density downtown area and housing estates with large block houses (slum process) may turn back.

The realization and the maintenance of the "green facades" create new jobs, and in the same time provides a pleasant diversion or hobby for many of the residents.

Application:
Rehabilitation of block houses or housing estates; revitalization of a downtown sector or housing blocks; renovation of communal buildings; construction of new - high, large - commercial & residential buildings.

Stage of development:
Preparation of a reference project.

Business intention:
We are looking for professional partners (architects, horticulturists, mechanical engeeners), real estate-owners and -developers & financial investors to realise a reference project application and to enlarge the patent's copyrights. An international R+D consortium is organising now; one of the purpose is to apply some financial support from the relevant development found of the EU and of the Hungarian & other National Development Agencies.

Contact: LICO Consulting
Mr. Gábor Sebö, project manager
Phone ( at 8 h pm)/Fax: (+36 1) 274 4127 or at business hours (+36 1) 270-47-27
mobil: 06-20-544-9561
e-mail: sebo@lico-art.hu
Address: Vilma út 3. Budapest, 1125 Hungary

Les facades vertes
Une réponse locale au réchauffement globale

L'application de la nouvelle technologie "Facades vertes" vise à disparaitre la disharmonie de l'environnement urbain et naturel. "Les jardins verticals" améliorent considérablement les charactéristiques du microclimat dans un milieu urbain. L'épanuissement future des facades vertes dans les quartiers d'affaissement, ceux des HLMs peut renverser les proces négatifs de l'environnement urbain et les progres sociaux indésirables.

La technologie

La technologie innovative de la facade verte se compose des containers modulaires, fixés sur les mûrs extérieurs de l'immeuble, emplis de terre préparée qui sont connectés à un systeme d'arrosage (de l'eau et des nutritifs solubles), qui donnent aux plantes grimpants - en générale aux plusieurs sous-genre de lierre (Hedera helix) - des conditions optimales à se développer continuellement. La substance innovative de la facade verte est l'application verticale des techniques déja cunnues des toits verts, des jardins extensifs ou intensifs au-dessus des couches d'isolation supérieures des bĂtiments. GrĂce aux containers modulaires fixés aux mûrs bien distribués, les plantes grimpants couvre la surface donnée proportionnement - en toute indépendence de la distance du sol, a l'abri des dommage éventuels.

Les avantages

La facade verte, composée d'innombrable feuilles du lierre ou des autres plantes grimpants vivantes améliore l'efficacité de l'isolation des mûrs extérieurs, économise énergie - peut suppléer même l'installation de la climatisation. GrĂce a l'humidification de l'aire, la neutralisation des gazes toxiques et la filtration des poussieres, les conditions microclimatiques va à améliorer considérablement. Par conséquence, l'évolution des conditions de vie va à réévaluer vite les territoires urbains a population dense, bĂtis par des immeubles a plusieurs étages, et peut freiner la migration vers les villes-jardins des agglomérations qui dévore lentement nos derniers patrimonies naturels, ralentir l'expension horizontale du tissu urbain, même bloquer la dégradation des centres de ville.

La réalisation et l'entretien des facades vertes fait naitre des nouveaux emplois et ouvre une sorte de distraction agréable pour certaines des résidents.

L'application

Les facades vertes offrent une solution viable au cours de la réhabilitation des grands immeubles, des HLMs; aident à revitaliser des centres laissés à l'abandon et propose un moyen attractif et désirable aux investisseurs des nouvelles contructions, soient-elles commerciales ou résidentielles.
Contact: Gabor Sebo - directeur du projet
Adresse: Vilma ut 3. Budapest, 1125 Hongrie
Tel (aprés 20 h)/Fax: +36 1 2744127 et 10-20 h:(+36 1) 270-47-27
mobil: 06-20-544-9561
couriel: sebo@lico-art.hu

iNemzetközi zöldtető-építő konferencia volt Budapesten

A Zöldtetőépítők Országos Szövetsége által január 31-től február 2-ig szervezett szakmai fórumon a terület jeles olasz, német, holland, svéd, osztrák, svájci és brit ismerői és művelői osztották meg egymással és a téma iránt érdeklődőkkel az utóbbi évek tapasztalatait. A rendezvény fővédnöke, a örnyezetvédelmi Minisztérium részéről Duhay Gábor szakállamtitkár bejelentette, hogy az államigazgatás kész arra, hogy a jogszabályi feltételek módosításával támogassa a zöldtetők minél nagyobb felületen való megjelenését, hozzátéve, hogy az érdemi elmozdulás a beruházók és az épületet üzemeltetők szándékán és kitartásán múlik.

Az olasz AIVEP képviseletében Paolo Abram és Maurizio Grasso örömmel jelentették be, hogy jó ütemben halad az európai szintű zöldtetős szabvány előkészítése. Edmund Maurer Linz városának elmúlt évtizedekben végbement minőségi megújulását mutatta be légifotókkal illusztrálva; ezeken jól látható, hogy a gyártelepek és raktárak által alkotott barnaövezet mára szinte teljesen eltűnt, helyükön zöldtetős kereskedelmi-, iroda- és lakóépületek, valamint parkok jelentek meg. A belvárost átszelő nagyforgalmú közutat a föld alá süllyesztették, ezáltal a környező lakóépületek értéke s jelentősen emelkedett. A városi kasszából eddig mintegy 3 millió eurót fordítottak az összesen 8,13 ha felületű zöldtetős beruházások támogatására.

Dusty Gegde Londonból érkezett és igen figyelemreméltó történetet osztott meg a hallgatósággal. A helyi környezet- és természetvédelmi hatóság egyik legfőbb gondja ugyanis az volt, hogy a biodiverzitás fenntartása érdekében miként biztosítsák a kedvelt kismadár, a rozsdafarkú populáció életfeltételeit. Ekkor jött képbe a zöldtető, mint a szűkülő természetes élőhely alternatívája, amelyek létesítését azóta igen hatékonyan támogatják... Ma már a Barclay`s Bank 160 méter magas székházát is zöldtető fedi. Az elmúlt 15 évben 200 ezer m2 zöldtető épült, további 50 ezer m2 van tervezési szakaszban.

Stephan Droog Hollandiából érkezvén a zöldtetők csapadékvíz-kezelésben játszott kulcsszerepére világított rá. A mélyföldön az általában bőségesen érkező égi áldásra igen kritikusan tekintenek; a zöldtetők csapadékmegkötő, -párologtató funkciója segíti az urbanizációs terhek mérséklését.

( a cikk után)Telt házas passzívház-konferencia Budapesten

Az első hazai passzívház-konferencia iránti érdeklődés intenzitása jócskán felülmúlta a rendező BME Építészmérnöki Kar előzetes várakozását, így a díszteremben folyó előadásokat a késve érkezőknek a szomszédos kisteremben, kivetítőn volt csak módjuk követni.

Fegyverneky Sándos országos főépítész és Dr. Becker Gábor kari dékán megnyitó beszédei után Dr. Lányi Erzsébet építészmérnök, a BME Épületszerkezettani tanszékének oktatója foglalta össze a passzívházak jelentőségét és főbb jellemzőit. Becslések szerint az európai országok teljes energiafelhasználásának mintegy felét teszi ki a lakóházak létesítésének és fenntartásának energiaigénye; ezen belül 54 %-ot a fűtésre, 11 %-ot a használati melegvíz előállítására használunk fel. Márpedig a környezettudatos technológiák alkalmazásával 80-90 %-os valós megtakarítást érhetünk el – legyen szó akár új építésről, akár komplett felújításról.

E célkitűzés eléréséhez az alábbi szempontokra szükséges ügyelni:
- megfelelő tájolás és tömegalakítás - megfelelő hőszigetelés alkalmazása az összes külső felületen
- a szerkezeti csatlakozások és egyéb részletek hőhídmentes megoldása
- légtömör szerkezetek
- a szoláris energianyerés lehetővé tétele
- a hulladékhő hasznosítása hővisszanyerővel kombinált gépi szellőztetéssel
- hatékony fűtő- és hűtőberendezések
- a maradék hőigény megújuló energiaforrásokból
- energiatakarékos háztartási berendezések

- Dr. Wolfgang Feist, a téma nemzetközi szaktekintélye számos, Németország különböző városaiban az elmúlt években megvalósult sikeres épületfelújítást mutatott be; a minden fontos energetikai szempontra kiterjedő munkák eredményeként a fajlagos energiafelhasználás az eredeti érték 10 - 13 %-ára csökkent (200 kWh/év/m2 –ről 20 - 26 kWh/év/m2-re). Dr. Feist kiemelte, hogy Németországban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok éves szinten közel 1,5 milliárd euróval támogatják a passzívház-építéseket és –felújításokat – amelynek forrását részben az adóbevétel-többletből finanszírozzák Egy családi ház beruházási többletköltsége kb. 15000 euró a „hagyományos” technológia költségszintjéhez képest – miközben energia-megtakarítási potenciálja az épület teljes életciklusára vetítve ennek többszöröse. Ráadásul e „többlet-beruházás” munkahelyeket teremt – számítások szerint 1 millió eurónként 12 szakembert lát el munkával – míg ennek elmaradása csak a fűtésszámlát, az energiahordozók szállítóinak bankszámláját és az üvegházhatású gázréteget hizlalja.

Az energia-hatékony és passzívház építési technológia egyre inkább teret nyer az építési szabályozás és engedélyezés oldalán is; Dr. Feist szerint belátható időn belül maga a passzívház fogalom is elavulttá válhat azzal, hogy ez lesz az általánosan megkövetelt norma. Frankfurt város már ma is csak passzívház-jellemzőkkel bíró épületekre ad ki építési engedélyt- tette hozzá. Kifejezte azon reményét, hogy az energiatakarékos és a passzívházak építése és az e szellemben végbemenő épület-felújítások hamarosan minden európai országban, így Magyarországon is hatékony pénzügyi támogatásban részesülnek.

Sariri-Baffia Enikő Németországban élő és dolgozó építőmérnök az úgynevezett passzívház tervezőcsomag – PHPP – igénybevételének előnyeire hívta fel a figyelmet. A gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott számítások szerint egy 150 m2 területű családi ház téli időszakban sem igényel 1500 W-nál több energia-betáplálást, azaz egy hajszárító teljesítménye elegendő a megfelelő komfort tartós biztosításához. (A nyitott Excel program az internetről letölthető). A vevők, illetve építtetők egyre inkább keresik a passzívházakat, amelyeket a szakhatóság megkülönböztető tanusítvánnyal is igazol. A szigorú minősítési rendszer a tervezés megkezdésétől végigköveti az építés vagy felújítás teljes folyamatát, beleértve a helyszínrajzot, az összes részlettervet, a felhasználandó anyagok és épületelemek minőség-tanúsítványainak ellenőrzését, stb. A kivitelezés minden esetben az építésvezető felelőssége. A légtömörséget nyomásteszttel kell igazolni, a szellőztetőrendszer üzembe-helyezését ugyancsak jegyzőkönyv rögzíti; a fotókkal is dokumentált műszaki átadást követően kerülhet sor a tanúsítvány kiállítására.

Dr. Uwe Wullkopf közgazdász (LUWOGE Consult, Németország) a passzívház, illetve a nulla fűtésköltségű házak létrehozását mint hosszú távú tőkebefektetést elemezte. A nyereség- és kockázatelemzés eszközeit bevetve arra a következtetésre jutott, hogy a 60-as években létrehozott tömbházak elbontásával vagy részleges felújításával szemben a passzívházzá történő átalakítás a hosszútávon is leginkább gazdaságos megoldás (átlagos tőkehozam évente kb. 8 %). A passzívházzá történő átalakítás a bentlakók számára is előnyösebb, hiszen a kb. 6 hónapig tartó felújítás idejére nem kell otthonaikból kiköltözniük: a vastag külső szigetelőréteg megfelelő teret ad az új vezetékrendszerek falon kívüli kialakítására.

Debreczy Zoltán gépészmérnök (Magyar Passzívház Szövetség)szerint a passzívház jóval többet pozitívumot ad lakójának, mint csupán a sovány energiaszámla. Hosszan sorolta, miért is jó passzívházban élni: a hőkomfort, a légkomfort, a zajszint minőségileg más kategóriát jelent, amit a hagyományos házak képesek nyújtani.

-----


© 2005 Lico Bt.

Tiffany díszüvegekMédiaZöld homlokzat

www.kronart.hu - KronArt Design - weblapkészítés, reklámgrafika, programozás, dekoráció